TUNNEL CZAAR

PETERSTRAAT

AMSTERDAM

ARCHITECTURE
 

10

DE CZAAR PETERSTRAAT IN AMSTERDAM OOST

De Czaar Peterstraat in Amsterdam Oost is in 2015 verkozen tot de leukste winkelstraat van Amsterdam. Met verschillende kleine onderneming heeft deze straat ook een fanatieke ondernemerscommissie. Aan het eind van de straat loopt de rails van de trein die zijn weg naar Amsterdam Centraal vindt. De tunnel die daar onder ligt is de route die alle fietsers, wandelaars en tram 7 gebruiken om naar het centrum van Amsterdam te komen. De ondernemerscommissie en de gemeente Amsterdam hebben de opdracht gegeven om van deze tunnel een optie te bedenken waardoor de reis door de tunnel een leukere en fijnere ervaring wordt om de stad in en uit te gaan.

VERMIJDEN

Op dit moment is de tunnel een ongezellig donkere plek die puur functioneel wordt gebruikt. De tram, fiets en looppaden lopen er doorheen en om de zoveel meter hangt er een tl-buis die voor het nodige licht zorgt. De muren worden gesierd door verschillende graffiti en deels door hekwerk. Allemaal ingrediënten om deze tunnel zo snel mogelijk door te fietsen of te vermijden.

24/7

Elke dag als de fietsers de trams en de wandelaars door de tunnel in en uit Amsterdam reizen kijken ze naar een tunnel die altijd het zelfde is. Elke dag de zelfde velle tl-verlichitng, het hekwerk tegen de wanden en die graffiti die overal en nergens staat. Een grens tussen het oud Amsterdam en het nieuwe IJburg. Met deze twee punten ben ik aan de slag gegaan. Hoe kan het nieuwe en het oude verbinden? Hoe kan ik de reis door de tunnel elke dag als een nieuwe ervaring maken? 

PERSPECTIEF

Wanneer je naar een tunnel kijkt en je focust je op de lijnen van de tunnel dan zie je een classic perspectief. Dit perspectief is elke dag het zelfde. Elke dag het zelfde aanzicht. Op een gegeven moment zie je de hele tunnel eigenlijk niet meer. Hoe kan ik dat perspectief veranderen en de tunnel een onderdeel maken van de Czaar Peterstraat en IJburg kant. Er elke dag een nieuwe route maar toch de snelle bekende route van kan maken?

VAN A NAAR B

Door met lichten te werken die beginnen in de straat en zo opbouwen naar de tunnel worden beide kanten van de straat met de tunnel verbonden. De lichten kunnen in de tunnel in verschillende manier aan. Verschillende lijnen. Hierdoor is het perspectief wat je ziet wanneer je de tunnel nadert elke dag anders en is elke dag wanneer je van a naar b fietst een verassing door wat voor een perspectief je die dag fietst.

Lichten worden geplaatst in de randen van de stoepen. Die lichten lopen door naar de tunnel en in de tunnel ontstaat er een lichtperspectief dat dagelijks kan veranderen en aan de andere kant van de tunnel weer aansluit op de straat.

TUNNEL

Wanneer de lijnen de tunnel binnenkomen is er een installatie die er voor kan zorgen dat er verschillende lijnen met een bepaalde lichtkleuren aangaan. Hierdoor wordt het perspectief van de tunnel visueel veranderd. Doormiddel van het lopen van de lijnen lijkt het perspectief van de tunnel te wijzigen, en moet je wanneer je met de fiets, lopend, de tram, et cetera, even goed kijken hoe het er uitziet. Op deze manier word je weer even alert gemaakt van waar je bent en wat je ziet in plaats van dat je de tunnel helemaal niet meer opmerkt.

De rode lijnen staan voor de lichtlijnen die door de tunnel gaan. De lijnen zorgen er voor dat er verschillende perspectieven ontstaan waar je doorheen rijdt. Daarnaast is de tunnel ook opgedeeld in verschillende ruimtes. Hierdoor heb je in de tunnel ook weer verschillende perspectieven waarmee je door de tunnel heen kunt reizen. Of alleen of met links of rechts van je een tram et cetera. 

bajes.jpeg